JIŽ PROBĚHLÝ KURZ!

Objev vlastní potenciál a nasměruj se k úspěchu.

HOW TO FIND MY DIRECTION

Sleduj svůj vnitřní kompas

Prezenční kurz - pilotní projekt

How To Find My Direction

 je sebezkušenostní kurz vytvořený tak, abyste byli schopni objevit svůj potenciál, srovnat si priority, nastavit si reálné cíle a vykročit na cestu k vašemu úspěchu

Kurz bude probíhat v AJ s možností občasného překladu.
Postačí vám běžná komunikační znalost AJ.

Co si z kurzu odnesete?

  • hluboké sebepoznání,
  • definovaný svůj životní záměr,
  • jasné smysluplné cíle,
  • dovednosti pro realizaci vašich plánů s důvěrou,
  • konkrétní akční plán.

Kdo vás kurzem provede?

  • Vaše cesta osobnímu růstu a naplnění začíná tady, pod vedením zkušené lektorky Ester Saródy
    a v bezpečném prostředí skupiny lidí se stejným smýšlením.  

Kurz je rozdělen do 4 částí: Kdo | Proč | Co | Jak

Každá z částí je vytvořená tak, aby vás vedla k sobě a k vašim vnitřním odpovědím.

1. Kdo?

Sebe-průzkum a Sebe-porozumění

Cesta začíná sebepoznáním. V části "Kdo" se vydáte na hluboké zkoumání svého nitra. Skrze sebereflexi odhalíte své základní hodnoty, silné stránky, vášně a zájmy. Osobnostní testy, jako je indikátor typu Myers-Briggs (MBTI) a Enneagram, vám pomohou odhalit vaše jedinečné rysy a preference. 

Získáte hluboké porozumění tomu, kdo ve svém jádru jste, čímž položíte základ pro váš jasný směr. 

Sebereflexe:

Cesta začíná hlubokým ponorem v oblasti sebereflexe. Prostřednictvím podnětných cvičení, psaní deníku a řízené introspekce se vydáte na transformační průzkum svého vnitřního já. Budete přemýšlet nad otázkami jako: "Jaké jsou mé základní hodnoty?" "Jaké jsou mé silné a slabé stránky?" a "Co skutečně rozžehne mé vášně?" Tento proces sebeobjevování položí základy pro vaši cestu osobního růstu, posílí vás hlubokým porozuměním toho, kdo jste. 

Osobní hodnocení:

Porozumění vaší osobnosti je klíčovou součástí sebeobjevování. V této sekci využíváme renomované nástroje pro hodnocení osobnosti, jako je Myers-Briggsův typový indikátor (MBTI) a Enneagram, abychom vám poskytli jedinečné vhledy do vašich osobnostních rysů a tendencí. Získáte hlubší pochopení toho, jak vaše osobnost ovlivňuje vaše chování, komunikační styl a rozhodování. Vyzbrojeni touto znalostí budete lépe připraveni zvládat různé životní situace a vztahy.

Identifikace vlastních hodnot:

Vaše hodnoty jsou kompasem, který řídí vaše životní rozhodnutí a směřování. V části "Kdo" se vydáte na cestu k identifikaci svých základních hodnot, těch principů a přesvědčení, které mají v vašem životě největší význam. Tyto hodnoty ovlivňují vaše rozhodnutí, vaše činy a celkový smysl vašeho života. Prostřednictvím atraktivních aktivit si ujasníte své hodnoty a prozkoumáte, jak ovlivňují vaše životní volby, ať už velké nebo malé.

Vaše silné a slabé stránky:

Rozpoznání vašich silných stránek a řešení vašich slabostí jsou klíčovými kroky v osobním rozvoji. V této sekci nejen odhalíte své jedinečné talenty a schopnosti, ale také získáte vhled do oblastí, kde potřebujete růst. Uznáním svých silných stránek pochopíte, jak je využít pro osobní a profesionální úspěch. Současně přijmete své slabé stránky a přeměníte je na příležitosti pro váš růst a rozvoj. Toto sebeuvědomění se stane silným nástrojem na vaší cestě.

2. Proč?

Motivace a srovnání si hodnot

Motivace je hnací silou na vaší cestě. V části "Proč" se ponoříte hluboko do psychologie motivace. Pomůžeme vám pochopit, co vás osobně motivuje, ať už je to vnitřní nebo vnější motivace.  Srovnáním si vašich základních hodnot a jejich sladění s životním posláním a cíli zvýší vaší vnitřní motivaci. Soulad hodnot a životního poslání je klíčový.

Na cestě se můžete nechat inspirovat skutečnými příběhy lidí, kteří našli svůj smysl života a motivaci tím, že sladili své hodnoty se svými činy. Také se budeme zabývat běžnými překážkami a obavami, které mohou bránit vašemu pokroku a motivaci, a vybavíme vás strategiemi, jak je efektivně překonat.

Porozumění motivaci:

Pochopení své motivace je zásadní pro udržení dynamiky na vaší cestě. V části "Proč" se ponoříte hluboko do psychologie motivace. Uchopíte to, co vás osobně pohání, ať už je to vnitřní nebo vnější motivace. Pochopíte rozdíl mezi motivací, která pochází zevnitř, a motivací, která pochází z vnějších odměn nebo tlaku. 

Naučíte se, jak používat svou vlastní motivaci, abyste podpořili svou vášeň a činy. Kromě toho prozkoumáte, jak si udržet motivaci v náročných časech, když čelíte překážkám. Tyto znalosti se ukáží jako neocenitelné, až budete procházet svou cestou k naplnění vašich snů. 

Srovnání si hodnot:

Hodnoty jsou řídícími principy, které formují vaše přesvědčení a rozhodnutí. V části "Proč" se společně podíváme slazení si osobních hodnot s vašim životním záměrem a cíli. Uvidíte, jak vaše hodnoty slouží jako kompas, který vás směřuje k naplnění vašeho záměru. 

Prostřednictvím zapojení se do aktivit si upřesníte své hodnoty, aby byly dobře definované. Jakmile budete mít své hodnoty v souladu se svými touhami, odemknete si silný zdroj vnitřní motivace, který vás posune vpřed na vaší cestě.

Strach a odpor:

Řešení běžných překážek a strachů, které mohou bránit pokroku a motivaci, je nezbytné pro váš další posun. V této části "Proč" získáte strategie pro překonání těchto překážek. Naučíte se rozpoznávat strach a odpor, kdykoli se objeví. V kurzu vám předáme praktické techniky, jak je překonávat. Ať už jde o strach z neúspěchu, strach ze změny nebo sebepochybnosti, budete vybaveni nástroji pro zvládnutí těchto výzev s větší odolností a rozhodností. Jakmile překonáte své obavy, objevíte dary své motivace a záměru, který vás posune vpřed.

3. Co?

Můj životní záměr a mé cíle

Jakmile si v sobě uděláte jasno, je na čase definovat svoje životní poslání (nebo chcete-li záměr) a smysluplné cíle. V části s názvem "Co" vás provedeme skrze diskuse a další aktivity k tomu, co vám skutečně dává smysl a naplňuje vás. Naučíte se techniky pro stanovování si cílů, které zdůrazňují SMART význam (Specific- specifické, M - měřitelné, Achievabl - dosažitelný, Realistic - realistický, uskutečnitelný a Time-bound - ohraničený v čase ).


Dodáme vám odvahu a podpoříme vás, abyste si představili svůj ideální život a budoucí já. Vytvoříte si jasnou cestovní mapu pro vaši cestu osobního rozvoje. Navíc odhalíte své vášně a objevíte, jak je sladit se svým životním záměrem a cíli pro skutečně naplňující cestu. 

Zkoumání vašeho záměru:

Objevování vašeho záměru může být hlubokou a transformační zkušeností. V této části se ponoříte do otázek jako "Jaký je můj životní záměr?" a "Jaké dědictví chci zanechat?" 

S pevným porozuměním sebe sama z první části (Kdo) přejdete do části "Co", kde prozkoumáte do hloubky váš záměr. Prostřednictvím zajímavých diskusí a aktivit se ponoříte do hloubky do svých tužeb a snů tak, abyste si odpověděli na základní otázku: "Co mi dává smysl a přináší naplnění mého života?" Tento průzkum bude klíčovým momentem, kdy začnete odhalovat jedinečný záměr, který vás pohání vpřed. Získáte jasnost o tom, co pro vás skutečně znamená a čeho chcete dosáhnout. Tato nově nabytá jasnost vám poslouží jako světlo pro vaše budoucí rozhodnutí i činy.  

Nastavení si cílů:

S vaším životním záměrem na paměti je čas vložit vaše přání, touhy, tendence do konkrétních kroků. Část "Co" vás seznámí s efektivními technikami nastavení si cílů. Důraz klademe na SMART cíle - cíle, které jsou Specifické, Měřitelné, Dosáhnutelné, Relevantní a Časově omezené. Prostřednictvím praktických cvičení se naučíte rozdělit své dlouhodobé cíle na zvládnutelné milníky, čímž se vaše cesta k úspěchu řízená záměrem stává jasnější a dosažitelnější.

Tvorba vize:

V této části kurzu využijete sílu vizualizace k představení si svého ideálního života a budoucího já. Povzbudíme vás, abyste snili velké sny a představili si život, který si přejete žít. Pomocí technik vizualizace se ponoříte do své vizualizované budoucnosti, což zvýší vaši motivaci a odhodlání k dosažení svých cílů. Vytvořením živé a přitažlivé vize vašich vytoužených výsledků budete mít jasnou road-mapu pro vaše akční kroky a rozhodnutí, která v budoucnu uděláte. 

Objevení vašich vášní:

Identifikace a rozvíjení vašich vášní je klíčovou součástí "Co". Zapojíte se do aktivit připravených tak, abyste objevili své nejhlubší zájmy a to, co vás skutečně ,,zvedá ze židle", ztrácíte pojem o čase. 

Rozpoznáním těch aktivit, při kterých ztrácíte pojem o čase, a témat, která probouzí vaši zvědavost, odhalíte vaše vášně, které slouží jako silné hnací síly na vaší cestě k naplnění záměru. Také se naučíte, jak tyto vášně sladit se záměrem a cíli vašeho života, a tím zajistit, aby vaše cesta byla smysluplná i naplňující.

4. Jak?

Plánování a realizace

Přeměna vašich tužeb na realitu vyžaduje pevný akční plán. V sekci "Jak" vypracujete akční plány pro dosažení svých cílů jež vedou k naplnění vašeho poslání. Naučíme vás technikám Time managementu a strategiím jak být skutečně produktivní, které vám pomohou zůstat na správné cestě. Naučíte se, jak efektivně řešit problémy a získáte strategie odolnosti pro pro efektivní zvládání výzev. Abyste skutečně pokročili na své cestě, budeme klást důraz na stanovaní si milníků a najití podpory u mentorů nebo vrstevníků.


V závěrečné části "Jak" půjdeme od plánování k akci. Provedeme vás procesem překlopení vašich tužeb do konkrétních kroků a naučíme vás dovednostem nezbytným pro jejich realizaci. 

Tvorba akčního plánu:

Vytvoření dobrého akčního plánu je prvním krokem k proměně vašich snů v hmatatelné výsledky. V této části kurzu si vytvoříte akční plán, který je realistický a dosažitelný.

V kurzu vás povedeme k rozdělení si vašich dlouhodobých cílů na menší, zvládnutelné kroky. Tím, že rozdělíte velký cíl na malé dílčí cíle, předejde přetížení a lépe dosáhnete toho, po čem toužíte.

Vaše akční plány budou velmi konkrétní. Pomůžeme vám definovat jednotlivé kroky, Kterými si určíte, co musíte udělat, kdy a jak. Tyto kroky zajistí, že budete mít jasnou cestu vpřed a navíc na nich budete sledovat své pokroky. Pokud jasně stanovíte krok, jak má vypadat, co se má udít, tak se po jeho uskutečnění ohlédnete zpět a zjistíte, že jste to dokázali.

Uvnitř vašich akčních plánů zakotvíte klíčové priority. Naučíte se identifikovat a prioritizovat úkoly na základě jejich významnosti a souladu s vašimi cíli. Tento přístup vám umožňuje moudře rozvrstvit svůj čas a zdroje.

Time Management:

Efektivní řízení času je základním kamenem produktivity a dosažení cílů. Vybavíme vás základními technikami a strategiemi time managementu přizpůsobenými vaší cestě.

Time-blocking je silná strategie, která zahrnuje přidělování vyhrazených časových oken pro různé úkoly a aktivity. 

Naučíme vás, jak vytvářet dobré strukturované plány, které zohledňují různé aspekty vašeho života, včetně práce, osobního rozvoje a relaxace. 

Po celou tuto část budete prozkoumávat řadu produktivitních triků a nástrojů navržených pro optimalizaci vaší práce a osobního života. Setkáte se s technikami jako metoda Pomodoro (práce ve soustředěných blocích) a dávkování úkolů (seskupování podobných úkolů dohromady) pro zvýšení vaší efektivity

Budeme řešit běžnou výzvu odkládání (nebo-li prokrastinace). Získáte vhledy do psychologických aspektů odkládání a naučíte se praktické strategie pro jeho překonání. Překonáním odkládání udržíte svoje zaměření a motivaci směrem jakým potřebujete, směrem k vašim cílům.

Překonání překážek:

Překážky a výzvy jsou nevyhnutelné na jakékoli cestě osobního rozvoje. V této části kurzu vám ukážeme funkční možnosti řešení problémů a strategie odolnosti, abyste mohli dobře zvládnout překážky na vaší cestě.

Řešení problémů je cenná dovednost, která vám umožňuje pochopit výzvy, nalézt řešení a použít účinnou strategii. Představíme vám rámce řešení problémů, které vás provedou tímto procesem a pomohou vám k překážkám přistupovat s důvěrou a jasností. 

Odolnost je vaše schopnost zotavit se z neúspěchů. Ponoříme se do technik rozvoje odolnosti, jako je rozvoj mindsetu a cvičení sebe-lásky a soucitu sama se sebou. Tyto dovednosti vám umožní vydržet těžkosti a udržet si odhodlání.

Život je plný neočekávaných změn a překvapení. Naučíte se, jak upravit své akční plány a cíle, když se setkáte s neočekávanými okolnostmi, což vám pomůže zůstat na vaší cestě i v náročných dobách.

Odpovědnost:

Odpovědnost je klíčovou součástí udržení pokroku a motivace. V této části kurzu klademe důraz na důležitost stanovení si osobní zodpovědnosti za realizaci kroků na vaší konkrétní cestě. Stanovíte si milníky pokroku a motivace. Provedeme vás jejich nastavení si uvnitř vašich akčních plánů. 

Tyto milníky jsou důležité pro pravidelnou reflexi, ale i oslavu dílčích úspěchů a případnou úpravu vašeho směru, pokud je to potřeba. 

Podpoříme vás v partnerství s ostatními účastníky kurzu, abyste si poskytli vzájemnou podporu a povzbuzení. Sdílení svých cílů a pokroku s ostatními vytváří pocit sounáležitosti a odpovědnosti za svou cestu i její výsledky. 

.

Jste připraveni odemknout svůj potenciál, 

objevit svůj směr a proměnit svůj život?